jarri gurekin harremanetan
 
 
 
 
 

NOR GARA


Gurutzetako Institutua Ikastetxe publikoa da.

Irakaskintza, beraz, doakoa da.

Bertako lana Eusko Jaurlaritzak administraturiko heziketa ahalegin orokorreko parte organikoa da. Lan honek badu bere zentzua, guk egiten dugunagatik ez ezik, irakaskintza publikoak orokorrean egiten duenagatik ere.

Eta, izaera publiko hau argiago uzteko, harro baikaude honetaz, gizarte inguru hurbil batean txertatzen dugu gure lana. Ikastetxea, izan ere, HEZIKETA KOMUNITATEA da. Bere kide eraginkorrak dira, irakasleak eta ikasleak ez ezik (Klaustroa, Zuzendaritza, ...), ikastetxeko gainontzeko langileak, gurasoak , baita inguru sozial eta politikoko ordezkariak ere, Udala kasurako.

Heziketa subjektu sozial eta integratzailea izan dadin asmo hau, lehen eta behin, bertan dagoen botere antolaketan gauzatzen da. Botere hau Eskola Kontseiluaren esku dago, erakunde demokratikoa estamentu guztien artean osatua.

Heziketa komunitatea:Eusko Jaurlaritzarekiko estekak:

http://www.euskadi.net/entesinstitucionales/educacion/eduindi_e.htm
http://www.euskadi.net/infogv/gobierno_e.htm
http://www1.hezkuntza.ej-gv.net/